Menu Zoeken English

Onderzoek ‘Testen voor je Toekomst’ krijgt geen vervolg

01 december 2021

De deelnemende onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Albeda, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam) aan het project 'Testen voor je Toekomst' hebben besloten om geen vervolg meer te geven aan het onderzoek.

Ingestelde beroep gegrond verklaard

Het project liep vertraging op doordat de Medische Ethische Toetsingscommissie (METC) een negatief oordeel had uitgesproken. De samenwerkende onderwijsinstellingen, vertegenwoordigd in het projectteam Testen voor je Toekomst, tekenden beroep aan tegen het besluit van de Medische Ethische Toetsingscommissie bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De CCMO heeft onlangs het ingestelde beroep tegen het besluit van de METC (dat het onderzoek niet mocht doorgaan) gegrond verklaard, en daarmee besloten dat het onderzoek alsnog mag worden uitgevoerd.

De betrokken instellingen blijven overtuigd van het nut en noodzaak van de studie, echter doet de actualiteit een groot beroep op de beschikbare capaciteit bij de instellingen, wat maakt dat in gezamenlijkheid is besloten het onderzoek te stoppen.

Wel meer aandacht voor zelftesten

De aandacht voor zelftesten in het hoger onderwijs, inclusief Testen voor je Toekomst, heeft wel het gebruik van sneltesten op de kaart gezet. Dat geldt zowel voor bezoek aan de school als het ondernemen van activiteiten in het privéleven van studenten en medewerkers.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen