Menu Zoeken English

Kengetallen per 31 december 2018

Het Financieel Sturingskader van de hogeschool omvat de door de Inspectie van het Onderwijs opgelegde financiële ratio’s. De uitkomsten in 2018 op de externe ratio’s is als volgt:

Ratio’s Inspectie van het Onderwijs

 

Omschrijving

Definitie

Signale­rings- waarde IvHO

Streef-waarde HR

Norm HR

Realisatie 2018

1:

Huisvestings- ratio

(Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten x 100%

> 15%

≤ 12%

≤ 15%

9,2%

2:

Rentabiliteit (1-jarig)

Resultaat jaar t / totale baten jaar t x 100%

< -10%

≥ -5%

≥ -10%

6,1%

3.a:

Rentabiliteit (2-jarig)

(retrospectief)

Σ (Resultaat jaar t-1; resultaat jaar t) / Σ (totale baten jaar t-1; totale baten jaar t) x 100%

< -5%

≥ -3%

≥ -5%

3,6%

3.b:

Rentabiliteit (2-jarig)

(prospectief)

Σ (Resultaat jaar t; resultaat jaar t+1) / Σ (totale baten jaar t; totale baten jaar t+1) x 100%

< -5%

≥ -3%

≥ -5%

2,0%

4.a:

Rentabiliteit (3-jarig)

(retrospectief)

Σ (Resultaat jaar t-2; resultaat jaar t-1; resultaat jaar t) / Σ (totale baten jaar t-2; totale baten jaar t-1; totale baten jaar t) x 100%

< 0%

≥ 2%

≥ 0%

1,6%

4.b:

Rentabiliteit (3-jarig)

(prospectief)

Σ (Resultaat jaar t; resultaat jaar t+1; resultaat jaar t+2) / Σ (totale baten jaar t; totale baten jaar t+1; totale baten jaar t+2) x 100%

< 0%

≥ 2%

≥ 0%

0,7%

5:

Solvabiliteit II

(Eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen x 100%

< 30%

≥ 32%

≥ 30%

46,2%

6:

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen / totale baten x 100%

< 5%

≥ 10%

≥ 5%

25,0%

7:

Current ratio

(Vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden

< 0,5

≥ 0,6

≥ 0,5

0,89

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen