Menu Zoeken English

Fusies & Overnames

Zachte faal- en slaagfactoren in kaart in de soft due diligence check
Publicatiedatum: 01 maart 2014

Ieder jaar vinden veel fusies en overnames plaats. Helaas mislukken veel overnames. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht en wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check.

Toon:

In de media is grote aandacht voor fusies en overnames. Een belangrijke reden voor deze aandacht is het grote aantal fusies en overnames dat op jaarbasis plaatsvindt. In 2015 waren er in Nederland 5.115 fusies en overnames. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2007, toen er 2.500 fusies en overnames plaatsvonden (CBS, 28 april 2016).

Er lijkt zich in 2010 een overnamegolf te hebben ingezet, die in de daaropvolgende jaren een vervolg heeft gekregen. De verwachting is dat deze golf nog enige tijd zal aanhouden. De overnames hebben grotendeels betrekking op bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Een belangrijke reden voor de overnames in deze golf lijkt het afwenden van een faillissement van de doelwitonderneming te zijn (CBS, 26 september 2013). Daarnaast vinden overnames in het midden- en kleinbedrijf plaats omdat veel ondernemers met pension gaan en hun bedrijf verkopen.

Veel overnames mislukken. Van Teeffelen (2012) heeft in samenwerking met de Kamer van Koophandel de gevolgen van deze mislukte overnames onderzocht. Conclusie: de opheffing van gezonde bedrijven en mislukte overdrachten kost de Nederlandse economie 80.000 banen, een omzetderving tot 4 miljard euro en een kapitaalverlies tot 2 miljard euro.

Aan de meeste overnames zijn uitgebreide due diligence-onderzoeken vooraf gegaan. De harde, meetbare aspecten zijn in kaart gebracht, maar toch gaat het mis. Zachte faalfactoren kunnen hiervan de oorzaak zijn, zoals cultuurverschillen, weerstand bij werknemers en slechte interne communicatie.

Kenniscentrum Business Innovation werkt aan de ontwikkeling van een soft due diligence check, zodat ook de zachte faal- en slaagfactoren van de fusie of overname in kaart kunnen worden gebracht.

🍪

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Instellen