Menu Zoeken English

Next Strategy Scan

Strategie voor het mkb
Publicatiedatum: 01 januari 2018

Strategische plannen passen niet bij mkb-bedrijven en ook de huidige dynamiek laat zich niet in plannen vatten. Hoe kunnen mkb-bedrijven dan hun strategische vermogen versterken?

Toon:

Uit (internationaal) onderzoek komt naar voren dat veel mkb-bedrijven nauwelijks een strategie hebben. In stabiele markten kunnen bedrijven op basis van flexibiliteit en klantgerichtheid groeien. Maar met de disruptieve veranderingen van vandaag de dag is méér nodig om te overleven. Een strategie is onontbeerlijk.

Maar hoe kom je tot een goede strategie? Gezocht moet worden naar instrumenten die aansluiten bij de schaal en het karakter van mkb'ers. Dat betekent in elk geval dat strategie niet verengt moet worden tot ‘een plan’, maar vooral moet worden beschouwd als leer- en ontwikkelproces.

In dit project wordt onderzocht in hoeverre mkb-bedrijven een strategie hebben, hoe zij omgaan met de toekomst en welk strategie-instrumentarium ze (kunnen) gebruiken. Met de focus op de regio Rotterdam-Den Haag komt tevens aan de orde hoe bedrijven aankijken tegen de regionaal-economische visie van de Roadmap Next Economy.

Doel

Het doel van het project is het bewustzijn bij ondernemers over strategie te vergroten en instrumenten te ontwikkelen die hen helpt om hun strategische vermogen te versterken. Nevendoel is studenten kennis te laten maken met de praktijk rondom strategie in het mkb, die afwijkt van de handboeken over strategie die zijn geënt op het grootbedrijf.

🍪

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Instellen