Menu Zoeken English

Roots are powerful

Etnisch-culturele identiteitsontwikkeling bij migrantenpleegkinderen in de adolescentiefase
Publicatiedatum: 07 oktober 2021

Migrantenpleegkinderen worden doorgaans geplaatst in pleeggezinnen met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zij zelf hebben. Hierdoor verdwijnen etnisch-culturele bindingen deels of geheel uit hun leven. Dit roept de vraag op hoe de etnische identiteitsontwikkeling van migrantenpleegkinderen verloopt. In dit promotieonderzoek wordt vanuit verschillende modellen de etnische identiteit en etnische socialisatie van migrantenpleegkinderen in de adolescentiefase bestudeerd zoals gepercipieerd door pleegkinderen en hun pleegouders.

Toon:

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen