Hoe helpt het lesprogramma

Start in de stad! startende leraren? 

 

 

scroll naar beneden

Denise van Schelven vertelt over het lesprogramma Start in de Stad. Samen met de pabo van Hogeschool Rotterdam, ontwikkelde zij het programma voor startende leerkrachten en vierdejaars pabostudenten die werken op basisscholen in een achterstandscontext.

 

Denise van Schelven is onderzoeker en promovenda bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en verbonden aan de pabo van Hogeschool Roterdam. 

 

Pittige uitdagingen


Denise van Schelven: "Als je als leerkracht gaat lesgeven op een school in een achterstandscontext, kom je in een complexe, dynamische omgeving terecht. Je krijgt te maken met een diverse groep leerlingen met grote verschillen in cognitie en sociaal-culturele achtergronden. Veel leerlingen groeien op in gezinnen die kampen met meerdere problemen. Ze hebben extra aandacht en zorg nodig wat betreft hun schoolse ontwikkeling. Dit zorgt voor mooie, maar ook pittige uitdagingen." 

 

Missie als juf

"Zelf ben ik 23 jaar geleden gestart met werken als leerkracht in een achterstandscontext. Ik heb mijn start voor de klas als behoorlijk pittig ervaren. Ik kreeg een paar maanden voor het einde van het schooljaar een groep 4 waar al meer dan 10 leerkrachten dat jaar voor hadden gestaan! 

Ik deed er een poosje over om erachter te komen hoe ik met mijn lessen kon aansluiten bij de belevingswereld en interesses van de leerlingen. Toen dat uiteindelijk lukte, werd het lesgeven anders dan ik had gedacht dan toen ik nog studeerde. 

Ik heb in die korte tijd heel veel geleerd: over lesgeven, over 'mijn' klas, over kinderen, over wie ik was en wilde zijn als leerkracht, over mijn missie als juf." Motiveren en behouden

"Later heb ik als coach van startende leerkrachten in Rotterdam-Zuid veel leerkrachten begeleid. Ik zag dat veel leerkrachten een enorme passie hadden voor hun werk, maar ik zag ook veel leerkrachten die het af en toe zwaar hadden.

Het is een gegeven dat veel leerkrachten in de eerste paar jaar voor de klas uitvallen. In een achterstandscontext zijn dat er nog meer! 

Een belangrijke vraag is: Hoe kunnen we leerkrachten motiveren en behouden voor het werken in juist die context?"

Thematisch werken

Uit een analyse van het pabocurriculum en de ondersteuning van startende leerkrachten op basisscholen, blijkt dat de voorbereiding op het lesgeven in een achterstandscontext op een aantal punten uitgebreider kan. Op basis van die punten is het lesprogramma Start in de Stad ontworpen.

Het programma heeft vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema, waarover nieuwe kennis wordt aangeboden. De afgelopen jaren hebben daar ruim 55 starters aan deelgenomen. Start in de Stad geeft deze deelnemers echt handvatten om (de volgende dag al) in hun praktijk aan de slag te gaan met deze thema's.  

 

Ervaringen delen 

Er wordt samengewerkt en ontwikkeld aan materialen of werkwijzen die de deelnemende leerkrachten (direct) in hun klas kunnen gebruiken. 

Deelnemers geven aan dat zij het heel waardevol vinden dat zij in de lessen hun ervaringen kunnen delen met andere startende leerkrachten. Dat zorgt voor herkenning en ook voor 'aha'-momenten, bijvoorbeeld als er tijdens intervisiemomenten oplossingen en tips worden gegeven vanuit verschillende perspectieven en ervaringen.

De leerkrachten vinden het interessant en leerzaam om de lessen te volgen. En soms ook verrassend, omdat het hen laat nadenken over hun handelen als leerkracht en hun denk- en handelingskader.  (Getrainde) pabodocenten geven de lessen.

 

 

 Wie ben ik als leerkracht ? 

  

"Tijdens het werken aan de thema's staat de ontwikkeling en de houding van de leerkracht centraal: wie ben ik als leerkracht in de specifieke context waarin ik werk? Er worden veel gesprekken met elkaar gevoerd. We richten ons op hoe leerkrachten met het thema in hun eigen werksituatie aan de slag kunnen gaan en wat dat betekent voor hun ontwikkeling."

Zoektocht 

"De docenten van de pabo ervaren de bijeenkomsten als leuk en dynamisch. Soms is het ook voor de docenten zoeken hoe een onderwerp nu zo naar voren te laten komen dat de leerkrachten echt ervaren wat de kern is van een thema. Dat is wel een mooie zoektocht. De docenten gebruiken dat wat ze in de lessen Start in de Stad tegenkomen, ook in het andere onderwijs dat ze geven.

Het lesprogramma past heel goed bij het pabocurriculum omdat we aanhaken bij wat in het curriculum aan bod is geweest en omdat het er in het programma ook om gaat om het eerder geleerde goed toe te passen in de eigen werkpraktijk. Dat gaat pas echt goed in de lio-fase van de opleiding, of tijdens de start voor de klas."

 

 

Rotterdamse pabo

 

"De pabo van Hogeschool Rotterdam wil een pabo zijn in Rotterdam en voor Rotterdam. Het lesgeven in een achterstandscontext kan daarbij niet ontbreken.
We willen het voor studenten mogelijk maken om ook deze scholen en het onderwijs goed te leren kennen.
We willen hen motiveren voor het onderwijs in Rotterdam en hen de tools geven om daar te gaan en blijven werken."

Meer weten over het project? Bekijk hier de website

 

 

Ben jij een startende leerkracht of een vierdejaars pabostudent en wil je meedoen?
Vul dan dit aanmeldformulier in.

 

 

 

www.hr.nl/talentontwikkeling 

© 2022 Hogeschool Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.

Sluit