Menu Zoeken English

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn

Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)’ beoogt met praktijkgericht onderzoek, in nauwe samenwerking met het werkveld, bij te dragen aan de duurzame implementatie en integratie van digitale zorg en ondersteuning. Verder onderzoeken we de toepassing van nieuwe evaluatievormen. Tot slot richt PIT zich op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg.

Toon:

Organisatie

Het PIT is opgericht in september 2017. In september 2020 is een nieuwe programma-periode begonnen. Het platform bestaat uit een bestuur en twee werkgroepen met een open karakter. Beide werkgroepen voeren projecten uit die aansluiten bij de onderzoeksagenda, zorgen voor verbinding met het werkveld, fungeren als aanspreekpunt voor praktijkgericht onderzoek en vergroten de zichtbaarheid van het thema.

PIT staat open voor deelname van andere lectoren en voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen. PIT werkt samen met de lectorenplatformen Personalised Health en Zelfmanagement (beide topsector LSH), en Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO).

Wil je aansluiten bij het platform? Of wil je weten wat PIT voor jou kan betekenen?

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit lectoren Marike Hettinga (voorzitter), Marjolein den Ouden, Han de Ruiter, Job van ’t Veer en Eveline Wouters. Zij worden ondersteund door een platformcoördinator Sander Holterman.

Werkgroep Implementatie

In dit thema doen we op onderzoek naar de implementatie van digitale zorg in de (zorg)praktijk; op de werkvloer en op organisatieniveau. Wat betekent digitale zorg voor de betrokken burger/cliënt/patiënt? Wat zijn bedoelde en onbedoelde effecten? Wat zijn organisatorische randvoorwaarden? Hoe kan kennis en ervaring met digitale zorg expliciet gemaakt worden zodat die overgedragen kan worden aan anderen? Welke kennis en inzichten kunnen we ophalen bij successen en ook bij ‘briljante mislukkingen’?

Pit doet niet alleen onderzoek maar draagt het ook actief bij aan de implementatie van technologie voor gezondheid en welzijn. Evaluatie van het implementatieproces maakt nadrukkelijk onderdeel van uit van dit thema.

Werkgroep Onderwijs en Nascholing

Niet alleen de toekomstige professionals, de hbo- en mbo-studenten, maar ook de huidige zorg- en welzijn professionals zijn onvoldoende voorbereid en opgeleid om technologie in te zetten in de zorg. Het gaat hierbij om competenties op drie niveaus. Ten eerste op het niveau van praktische digivaardigheden in het dagelijkse zorgproces. Ten tweede op de vaardigheden van zorgprofessionals in het adviseren en coachen van zorgvragers wanneer zij van deze middelen gebruik gaan maken. Ten derde zullen met name de (hbo-)professionals meer gefaciliteerd moeten worden in hun rol als beroepsinnovator. Dit is een meer strategische beroepsrol die juist een vakinhoudelijke professional op zich moet nemen om tot zinvolle (implementatie van) digitale innovatie te komen binnen de eigen organisatie. Als lectorenplatform creëren we een theoretische grondslag en inhoud voor onderwijs en nascholing op het gebied van technologische innovaties voor gezondheid en welzijn.

🍪

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Instellen