Menu Zoeken English

Openbare les Henk Rosendal

'De Gezonde Wijk'

Onze gezondheid wordt door veel verschillende factoren bepaald. Zoals bijvoorbeeld door opleiding, inkomen, wonen, cultuur, leefstijl en onze sociale en fysieke omgeving. Als we de gezondheid van mensen willen bevorderen, dan is een integrale aanpak nodig. Maar waar zijn de veroorzakende factoren, de determinanten, aanwezig? Lector dr. Henk Rosendal, verbonden aan Kenniscentrum Zorginnovatie, liet op 4 april 2019 zien dat dit op de plek is waar mensen leven, wonen en werken: in de wijk.

In de openbare les stonden een aantal wijken in Rotterdam centraal. Welke determinanten hebben de grootste invloed op de gezondheid? Door breder te kijken dan naar zorg alleen en door samen te werken met andere betrokkenen, zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, architecten en fysiotherapeuten, worden er samen met studenten verbetertrajecten gestart. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen