Menu Zoeken English

Samen Opleiden

Instituut voor lerarenopleidingen
Toon:

Het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van Hogeschool Rotterdam biedt zowel de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) als Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs (VO) en Beroeps- en volwasseneneducatie (BVE) aan. Wij leiden competente leraren op voor het basisonderwijs en voor een groot aantal vakken op tweedegraads niveau in het voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie. Tevens bieden wij de Master Leren en Innoveren aan. De samenwerking met het werkveld staat voorop. We leiden in een uitdagende en flexibele leeromgeving leraren op die beschikken over vakmanschap en meesterschap. We geven samen met het regionale onderwijs vorm aan betekenisvol onderwijs op maat, waarbij continu wordt gezocht naar verbondenheid met het werkveld.

Nieuws

Wat speelt er
 • Save the date:
  • 12 januari 2022 Regiegroep
  • 20 januari 2022 Programmaleidersoverleg
  • 2 februari 2022 Instituutsopleidersmiddag

Samen Opleiden

Visie werkplekleren

De centrale positie van het beroepshandelen komt in het curriculum van de lerarenopleidingen expliciet tot uiting in ‘Samen Opleiden’.  Dit  is  een  krachtige  beroepsvoorbereidende  leerlijn  waarin  studenten onder andere worden uitgedaagd om het geleerde toe te passen in de praktijk tijdens een stage op één van  onze  (aspirant)  opleidingsscholen. Het  leren  op  de  werkplek (zie  ook  Onstenk,  2001) is  het uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs bij de tweedegraads lerarenopleidingen (LERO).

Lees verder

 

Begeleiding en rolverdeling

Rollen binnen Samen Opleiden

In deze tabel staat aangegeven welke rollen er zijn en wie welke taak heeft binnen Samen Opleiden. De taken kunnen per opleidingsschool enigszins verschillen. Op sommige opleidingsscholen worden studenten gekoppeld aan een werkplekbegeleider (WPB) voor de stage, op andere opleidingsscholen aan een schoolopleider (SO) of een vakgroep.

Studieloopbaancoach (SLC)

 • Begeleidt je bij je studieloopbaan en persoonlijke ontwikkeling

Instituutsopleider (IO)

 • Begeleidt transferbijeenkomsten op opleidingsschool
 • Begeleidt bij het schrijven en samenstellen van het portfolio en intervisie 
 • Beoordeelt portfolio
 • Begeleidt en beoordeelt CGI

Voor deeltijdstudenten zal de SLC deze begeleidings- en beoordelingstaak dikwijls op zich nemen.

Schoolopleider (SO)

 • Begeleidt transferbijeenkomsten op opleidingsschool
 • Begeleidt op stage als organisator/vraagbaak en/of in en rondom de klas
 • Is indien mogelijk aanwezig bij CGI
 • Helpt bij koppeling tussen theorie en praktijk

Werkplekbegeleider (WPB)

 • Begeleidt op de opleidingsschool in en rondom de klas
 • Helpt bij koppeling tussen theorie en praktijk

Regiocoördinator

 

 • Bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de opleidingsscholen
 • Adviseert bij het ontwikkelen en afstemmen van het onderwijs op de opleidingsscholen
 • Monitort de begeleiding en beoordeling van studenten 

Docent generiek en werkplaatsen

 • Begeleidt de studenten tijdens de bijeenkomsten
 • Geeft feedback op opdrachten en tijdens bijeenkomsten

Peer (medestudent)

 • Geeft feedback en hulp
 • Dient als klankbord

Student

 • Heeft een actieve bijdrage bij elke bijeenkomst
 • Heeft een actieve bijdrage in de opleidingsschool
 • Draagt zorg voor verwerking van leeropbrengsten in het portfolio

Studentenwelzijn

Professionalisering

Hogeschool Rotterdam heeft een afdeling post-hbo-onderwijs.

Post-hbo-onderwijs is een onderdeel van het Instituut voor Lerarenopleidingen en heeft een maatschappelijke opdracht.

De dienstverlening van post-hbo-onderwijs is vraag gestuurd en richt zich op het ontwikkelen van de werkende leraar in het PO, VO en (v)mbo. Naast een vast en actueel aanbod kan Post-hbo-onderwijs ook snel inspelen op allerlei vragen uit het onderwijsveld waar maatwerk nodig is.

Bekijk het aanbod

 

Vragen?

Manager   Edwin Versluis
Lerenmetlef@hr.nl

Documenten

Opleidingsaanbod

Specials

Planning en praktische informatie Stage

Het stagebureau zorgt voor de stageplaatsing van alle voltijdstudenten van IVL binnen de opleidingsscholen. Ook deeltijdstudenten kunnen hier hulp vragen bij het vinden van een plek.

Stage

Jaaragenda

OVERZICHT BIJEENKOMSTEN SAMEN OPLEIDEN 2021-2022

Programmaleidersoverleg

 • Maandag  4 oktober 2021 14-16 uur
 • Maandag 22 november 2021 14-16 uur
 • Donderdag 20 januari 2022 14-16 uur
 • Maandag 14 maart 2022, 14-16 uur
 • Donderdag 12 mei 2022, 14-16 uur
 • Donderdag 23 juni 2022, 14-16 uur

Regiegroep

 • Woensdag 3 november 2021, 15.00-16.30 uur
 • Woensdag 12 januari 2022, 15.00-16.30 uur
 • Woensdag 6 april 2022, 15.00-16.30 uur
 • Woensdag 8 juni 2022, 15.00-16.30 uur

Schoolopleidersmiddag

 • Woensdag 17 november 2021, 13.30-16.30 uur
 • Woensdag 23 maart 2022, 13.30-16.30 uur 

Werksessies Samen Opleiden Koninklijke Route

 • Donderdag 23 september 2021, 13.00-16.00 uur
 • Donderdag 11 november 2021, 13.00-16.00 uur
 • Donderdag 27 januari 2022, 13.00-16.00 uur
 • Donderdag 14 april 2022, 13.00-16.00 uur 

Informatiebijeenkomsten Samen Opleiden N2,3,4

 • Woensdag 29 september 2021,  13.00-16.00 uur - online
 • Donderdag 30 september 2021, 13.00-16.00 uur - online
 • Woensdag 2 februari 2022, 13.00-17.00 uur
 • Woensdag 20 april 2022, 13.00-17.00 uur

Studiemateriaal

Algemene studiehandleidingen

Beoordelingsformulieren en Kijkwijzers

Programmaboekjes

Duo-stage en co-teaching

Filmen met Iris Connect

Achtergrond informatie

In de opleidingsscholen in regio Den Haag werken meerdere scholen (VO) en opleidingsinstituten samen. Binnen vier Haagse opleidingsscholen, nl. OSH, NOD Haaglanden, HOS en 4OLS, is voor het maken van lesopnames een Regeling Beeld- en Geluidsopnames in de klas van kracht; in deze Regeling hebben de Haagse scholenbesturen bepaald dat het niet aan een student is toegestaan om lesopnames in de klas te maken. Voor de lerarenopleiding is het echter wel vereist dat studenten voor toetsingsdoeleinden video opnames maken van hun functioneren in de klas. Om dit toch mogelijk te maken, heeft de betrokken schoolopleider (SO) /werkplekbegeleider (WPB) namens de student een IRiS Connect account in beheer. Deze SO/WPB maakt op dit account binnen de context van IRiS Connect de benodigde lesopnames voor de student, beheert deze en stelt ze beschikbaar voor video analyse (in bijzijn van de SO/WPB) en deelt de opnames met de betreffende instituutsbegeleider(s).

We merken dat ook andere opleidingsscholen (o.a. binnen OSR) steeds vaker Iris Connect gebruiken voor lesopnamen. Het beleid van de Hogeschool Rotterdam volgt ten aanzien van het filmen van lessen het beleid van de stageschool. Zorg dat je als stagiair op tijd informeert naar het schoolbeleid. Is op jouw school Iris Connect verplicht, bekijk dan één van onderstaande kennisclips om je te infomeren.

 

Wat is Iris Connect?

  • Algemene informatie:

  • Hoe maak je een opname met de Discovery KIT: 

 • Veilig online (screencapture) les opnemen met IRIS Connect:

 

Overige:

  • Opnames maken met eigen device:

 • Go Live met IRIS Connect:

 • Opzetten apparatuur, opnemen en beelden delen met je Instituutsbegeleider:

 

 

Waarom kan ik beelden alleen maar delen met licentiehouders?

Iris Connect is een veilig, afgesloten omgeving, waarin uitsluitend licentiehouders beelden van lessen kunnen bekijken. Het is immers niet de bedoeling dat derden opeens jouw lesopname kunnen zien. Afgesproken is dat lesopnamen in principe alleen maar bekeken worden door student en werkplekbegeleider. Voor coaching en beoordeling kan de werkplekbegeleider of student de beelden delen met de instituutsopleider. De daarvoor noodzakelijke licenties worden vanuit de Hogeschool Rotterdam beheerd door j.nuijt@hr.nl 

 

Technische informatie over het delen van beelden tussen licentiehouders

Scholen kunnen werken met eigen licenties en die zijn te koppelen aan de licentiehouders van de opleidingsinstituten. In principe zijn beelden van een HR student alleen maar te bekijken door een HR Instituutsopleider. Soms heeft de werkplekbegeleider van de HR student ook een ICLON student of TU student te begeleiden. Beelden zijn dan wel bij de juiste personen te krijgen, maar daarvoor zijn eerst koppelingen tussen de verschillende Instituten noodzakelijk. 

 

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie of andere vragen over Iris Connect: 

contact@coachenreflect.nl of j.nuijt@hr.nl

Kennisclips

Informatie Schoolopleidersmiddag

Aanvullend materiaal

Even voorstellen

Heb je vragen?

neem contact op

Caroline van Korpershoek
E. c.korpershoek@hr.nl

Stagebureau 
T. 010 - 794 4144
E. stagebureau.lerarenopleidingen@hr.nl

Page editor
E. j.c.gjanssen@hr.nl

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen