Menu Zoeken English

Natuurkaart Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Een nieuwe versie van de digitale Natuurkaart Rotterdam, in opdracht van gemeente Rotterdam.

Vraagstelling

De eerste Natuurkaart uit 2014 kende een grove opzet. De kaart was handmatig geproduceerd in Illustrator, waardoor deze niet geografisch kloppend was. De opdracht was om een nieuwe, betrouwbaardere en bruikbaardere versie te maken van de kaart in GIS. De doelgroep van de Natuurkaart bestaat hoofdzakelijk uit ambtenaren binnen de gemeente. Wel zijn externe gebruikers (stedenbouwkundigen, planologen en burgers) meegenomen in het onderzoek.

Aanpak

Ik heb de oude kaart geanalyseerd n.a.v. de volgende vragen: Uit welke onderdelen bestaat de kaart? Wat houden de onderdelen in en hoe zijn ze verwerkt in de Natuurkaart? Er is gesproken met verschillende interne stakeholders en gebruikers. Deze gesprekken hebben geleid tot inzichten van verschil in visies waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ook heb ik onderzocht hoe betrouwbaar de toegepaste inhoud is en waar fouten zitten.

Resultaat

Na het onderzoek zijn de resultaten verwerkt. Het eindresultaat bestaat uit twee delen: een onderzoeksrapport met advies, wat er in de toekomst kan worden toegevoegd, en een publiek toegankelijke kaart. De kaart is een stuk betrouwbaarder geworden omdat er gebruik gemaakt is van bestaande data. Het belangrijkste voorstel was het toevoegen van de Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit geeft de kaart een verbinding met een wettelijk kader. Ook is er geadviseerd om een laag aan recreatie toe te voegen om burgers te stimuleren de natuur te ontdekken.

Opleiding(en)

  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie

Type

Stage

Aan dit project werkten mee

D. Janse

Begeleider(s)

Jack Hoogeboom

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen