Menu Zoeken English

Met zelfvertrouwen presenteren

Vakinhoud

Een goede presentatievaardigheid speelt een zeer grote rol bij het al dan niet hebben van studiesucces tijdens de (hbo)opleiding. Voor dit studiesucces is het belangrijk dat een student zijn spreekangst overwint.

Dit keuzevak is erop gericht in een veilige omgeving presentatievaardigheden te oefenen door meerdere malen een pitch te houden voor een groep studenten. Daarnaast lezen de studenten literatuur en bekijken ze relevante videofragmenten, over dit materiaal schrijven ze verschillende reflecties. Studenten krijgen individuele feedback van de docent en van hun medestudenten. Het resultaat van deze module is dat het zelfvertrouwen vergroot is waardoor de student betere presentaties kan geven in andere lessen.

Toetsing

De studiepunten worden toegekend op basis van:

- Portfolio

  • Uitwerking van de opdrachten
  • Actieplan/projectplan; de student maakt een concreet plan maken waarin hij aangeeft wat zijn doelstellingen zijn en op welke manier hij deze doelstellingen denkt te gaan bereiken.
  • Eindverslag met het door de student beschreven ontwikkelpad / reflectie. Hier wordt van de student verwacht dat de relatie wordt gelegd met de aangereikte informatie.

- 90% aanwezigheidsplicht

Werkvormen

De werkvormen die aan bod komen zijn:

  • Instructiewerkvorm/doceervorm. Deze werkvorm betreft de kennisdoelen
  • Presenteren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Oefeningen uitvoeren; hierbij kan casu├»stiek ingezet worden
  • Literatuur bestuderen
  • Video's bekijken
  • Reflecteren

Praktisch

Je bent van verdere deelname uitgesloten als je de eerste les, zonder bericht, afwezig bent. We gaan er dan vanuit dat je geen belangstelling meer hebt om deel te nemen aan de module. Je afwezigheid wordt echter wel meegenomen op jouw cijferlijst, daarop komt te staan: ND (Niet Deelgenomen).

Aanmelden

Dit keuzevak is vrij inschrijfbaar. Je kunt je aanmelden via Osiris Student. 

Literatuur

Sean Covey (2014). De zeven eigenschappen die jou succesvol maken! Uitgeverij: Business Contact, Amsterdam. 17ste druk.
ISBN: 978 90 470 0326 7
Reader ' Leer jezelf te motiveren', 50 pagina's

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen