Menu Zoeken English

Ontmoeting 01

In deze weblog vertelt Ron Bormans over zijn ontmoetingen in en gesprekken over het hoger beroepsonderwijs.

In deze weblog vertelt Ron Bormans over zijn ontmoetingen in en gesprekken over het hoger beroepsonderwijs. 

Ron Bormans is er van overtuigd dat elke vitale organisatie zich kenmerkt door mensen die met een open houding elke dag weer proberen te leren. Over dat leren in ontmoetingen met anderen, gaat Ontmoeting.

Maandag 14 januari: de academie

Ik ben aanwezig bij de promotie van mijn opvolger bij de HAN. Knap wat Kees Boele doet, mooie loopbaan en en passant twee keer promoveren, de laatste keer als theoloog bij de VU. Ik voel me wat klein als eenvoudige doctorandus. De bijeenkomst laat me weer eens zien hoe bepalend je achtergrond is. Ik krijg moeilijk aansluiting met mijn Katholieke achtergrond bij dit Protestante discours.  Voel wel verbondenheid met Kees, die zich relativerende humor permitteert bij de behandeling van loodzware onderwerpen.

Dinsdag 15 januari: het establishment

Nieuwjaarsreceptie van de Koningin. We werken en leven in een bijzondere periode. Gezag is geen vanzelfsprekendheid meer, moet je elke dag weer opnieuw bevestigd zien te krijgen, respect dwing je af. We lijken in een tijd te leven waarin de democratie en - vooral - moderne media alles 'horizontaal' hebben gemaakt. En dan die bijeenkomst, die eigenlijk een klassiek feest van het establishment is. Waarbij de grootste criticasters als Wilders en Roemer er ook zijn.  Licht verwarrend. Ik kan niet ontkennen dat ik het - als zoon van een mijnwerker - wel mooi vind om er bij te zijn.

Donderdag 17 januari: studenten

Studentenbond op bezoek in Rotterdam, LSVb; gesprekken over rendement. Belangrijk om het gesprek met studenten te zoeken. De hogeschool heeft het relatief goed gedaan in de Randstad, waar het gaat om het rendement. Maar we zijn ook tot de conclusie gekomen dat meer van  hetzelfde niet werkt en hebben zorgen hoe het rendement zich ontwikkelt. We hebben ingestoken op betere voorlichting, goede gesprekken voor de poort en een goed zorgsysteem tijdens de studie. Is belangrijk, maar we moeten het vraagstuk van rendement meer in het onderwijs zelf geworteld krijgen.  Onderwijs aanbieden dat vanuit zichzelf bindt.

Woensdag 23 januari: Rotterdam

Wat betekent de haven voor Hogeschool Rotterdam? Rotterdam is voor mij - als niet-Rotterdammer - een van de redenen geweest mijn huidige baan te ambiëren. De stad maakt indruk op me vanwege de schaal van haar potentieel en problematiek. En dus heb ik het ook altijd mooi gevonden dat de hogeschool zich graag verbindt met 'haar' stad en snapt iedereen dat de twee speerpunten daar symbool voor staan: Zuid en de Haven. De hele dag praten we over de vertaalslag van die strategische keuze naar het operationele. Hoe verbinden we de vraagstukken van de haven met ons onderwijs, met onderzoek.  Vraag: hoe doen we dat op zo'n manier dat het én inspirerend is én we breed blijven opleiden voor de arbeidsmarkt? Goeiedag, vooral ook vanwege de vorm: een groep van directeuren, lectoren, medewerkers die gecommitteerd het gesprek voeren.

Donderdag 24 januari: directeuren

Het College van Bestuur spreekt indringend met de directeuren (voorzitters) van de instituten. Thema is Focus, ons kwaliteitsprogramma. Het gesprek gaat over heel veel, maar in de kern over de vraag hoe we leiderschap zouden moeten willen invullen en hoe te werken vanuit vertrouwen. Focus gaat over inhoud, maar ook over een manier van werken, waarbij we professionele verantwoordelijkheid voorop stellen. Door het gesprek heen loopt ook de vraag of het accent dat we met Focus aanbrengen ook beschouwd moet worden als een diskwalificatie van het verleden. Het antwoord is onomwonden nee. De hogeschool mag trots zijn op waar we nu staan. Maar tegelijkertijd is het ook nog niet goed genoeg.

Maandag 28 januari: medezeggenschap

Overleg in de CMR. Belangrijk. We praten ook hier over Focus. Ik proef een grondhouding van steun. Maar ook een zoektocht naar betrokkenheid en zorgen op onderdelen. Betrokkenheid is snel georganiseerd. Het College heeft de CMR uitgenodigd aan te geven hoe zij met ons het gesprek willen voeren. Meepraten in Focusgroepen kan, andere vormen eveneens. Het gesprek met de CMR maakt ook duidelijk dat er thema's zijn die moeilijker zullen liggen in de organisatie. Hoe om te gaan met het contractonderwijs is er één, hoe de overhead te reduceren, een ander. Dat wordt na afloop van de CMR nog eens geïllustreerd als een zich een gesprek ontwikkelt met collega's die betrokken zijn bij het contractonderwijs.  Keuzes maken betekent dat we niet alles moeten willen doen. Ik realiseer me wel nog eens dat transparantie en zorgvuldigheid daarbij sleutelwoorden zijn.

Donderdag 31 januari: onderwijsmanagers

Gesprek met een valse start in een prachtige omgeving: de haven (RDM). De collega's hebben het gevoel dat 'hun' bijeenkomst gekaapt is door Focus zo centraal te stellen. Hun oorspronkelijke agenda werd 'overruled'. Zien hun betrokkenheid ook nog niet echt georganiseerd, terwijl "wij het moeten doen, samen met onze mensen". Ik stel me open op, ik merk dat de collega's dat ook doen. We maken afspraken over hun betrokkenheid. Belangrijker is het besef dat Focus meer is dan 'slechts' ander beleid. Het is ook (vooral) een andere manier van kijken hoe we de dingen doen. Elke opleiding moet zich de vraag stellen, steeds weer opnieuw, doen wij de dingen goed, doen wij de goede dingen. Ik stap in de auto op weg naar het Haagse vergadercircuit, met een gevoel van vertrouwen.

Over de auteur

Ron Bormans - Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Ron Bormans (1957, te Schinnen, Zuid-Limburg) mag zich verheugen in een lange periode van ontmoetingen in en met het hoger (beroeps)onderwijs. Tijdens zijn studies: Natuurkunde (propedeuse) in Eindhoven en Politicologie / Bestuurskunde in Nijmegen. Maar ook in zijn loopbaan. Hij werkte o.a. als plv. directeur HBO en directeur Studiefinanciering bij OCW. Daarnaast was hij consultant bij Capgemini. Op dit moment geeft hij leiding aan Hogeschool Rotterdam als bestuursvoorzitter, een functie die hij eerder bekleedde bij de HAN. Maar hij deed ook de HvA en Inholland aan en hield toezicht op onderwijsprogramma's als directeur NQA.

Elke twee weken is de nieuwe blog-post ook te volgen op Twitter via @ronbormans1.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen