Menu Zoeken English

Medezeggenschapsraad Hogeschool Rotterdam schetst vier scenario’s hoe onderwijs er na crisis uit kan zien

06 mei 2020

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Hogeschool Rotterdam heeft vier scenario’s ontwikkeld over de toekomst van de hogeschool onder de titel 'Overpeinzingen 19', de titel is een knipoog naar de blog van Ron Bormans en het virus Covid-19.

De CMR heeft de scenario's ontwikkeld om een discussie over de toekomst van de hogeschool te starten. De vraag die daarbij centraal staat is of de hogeschool na deze pandemie weer door kan gaan zoals het voor de crisis was of dat er rekening met verdergaande veranderingen gehouden moet worden.

De scenario's zijn in een kwadrant met 2 assen opgesteld. As 1 gaat van een pandemie die kort duurt (3 à 4 maanden) tot lang (1 tot 2 jaar) en as 2 van terug naar het bestaande onderwijs of naar een fundamenteel herontwerp van onderwijs.

Vier scenario's

1. Reset Hogeschool (korte duur pandemie, terug naar het bestaande)
Hogeschool maakt snelle digitaliseringsslag, minder instroom internationale studenten, meer langstudeerders, hogere werkdruk personeel en aantal weeffouten in organisatie worden scherper

2. Fort Hogeschool (lange duur pandemie, terug naar het bestaande)
Het 1 ½ meter onderwijs ingevoerd, veel gebouwen worden slecht benut, spanningen over mogelijkheden voor het volgen van onderwijs, meer studenten op opleidingen van vitale beroepen

3. Wijk Hogeschool (korte duur pandemie, fundamenteel herontwerp)
Hogeschool richt zich sterk op onderwijs in de wijk en minder in grote centrale gebouwen. Onderwijs wordt direct verbonden met leren in de praktijk. Ook de toetsen worden daarop aangepast. Hogeschool neemt rol in opbouw Rotterdamse samenleving, minder studenten naar de hogeschool, in het bijzonder internationale studenten

4. Platform Hogeschool (lange duur pandemie, fundamenteel herontwerp)
Hogeschool gaat vergaand digitaal. Krijgt daardoor te maken met internationale concurrentie. Ze biedt minder, maar wel zeer hoogwaardige opleidingen aan; verkoop deel onderwijsgebouwen.

Discussiepunten

In de publicatie zijn ook de acties opgenomen die door Hogeschool Rotterdam zijn genomen sinds het uitbreken van de pandemie. Ook zijn er discussiepunten te lezen die opkomen naar aanleiding van de mogelijke toekomsten. Bijvoorbeeld de mate van digitalisering, massaliteit van onderwijs, herverdeling opleidingen, instroom studenten en benutting huisvesting. De overpeinzingen sluiten af met een overzicht van gedachten en aandachtspunten die niet of beperkt in de scenario's zijn verwerkt maar wel interessant zijn voor de discussie over de toekomst.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen