Menu Zoeken English

Openbare les Leonie le Sage

De professionele identiteit van de sociaal werker

Op 27 januari vond de openbare les van Leonie le Sage, lector Professionele Identiteit, plaats. In deze bijeenkomst stond de professionele identiteit van de sociaal werker centraal. In de openbare les gaf Leonie antwoord op vragen als 'waar bestaat die identiteit uit? En welke mogelijkheden liggen er voor sociaal werkers in het (interprofessioneel) werken aan samenlevingsvraagstukken?'

In deze openbare les gaat Leonie in op ontwikkelingen die sociaal werk als professioneel beroep onder druk zetten, en op mogelijkheden die er zijn voor sociaal werkers om juist vanuit hun kernkwaliteiten bij te dragen aan samenlevingsvraagstukken. Leonie betoogt dat die kernkwaliteiten van grote waarde zijn voor (interprofessionele samenwerking bij) urgente, weerbarstige vraagstukken die zich voordoen in de Rotterdamse grootstedelijke omgeving, zoals kansenongelijkheid, maatschappelijke tegenstellingen en polarisatie; gezonde leefstijl en ecologische duurzaamheid. Belangrijk hierin is dat de onderzoekende en normatieve vermogens van sociaal werkers versterkt worden, en daarmee het ‘hoe’ en ‘waartoe’ van sociaal werk.

🍪

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Instellen