Menu Zoeken English

Happy Friends, Positive Minds!-voortgezet onderwijs editie

Longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van een depressiepreventieprogramma voor meisjes in de vroege adolescentie

Met de inwerktreding van de Wet passend onderwijs in 2014 is een zorgplicht voor schoolbesturen van kracht geworden. De zorgplicht is een van de beleidsinstrumenten die de overheid heeft ingezet om verbeteringen tot stand te brengen in het stelsel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Concreet betekent dit dat een school moet zorgen voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen.

Toon:

Betrokken medewerkers

Lectoren en onderzoekers

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen