Menu Zoeken English

Multipurpose schip voor de tropen: fase 1

St. Steunfonds Bundung Vocational Training Inst.

Ontwikkeling multi-inzetbaar, duurzaam binnenvaartschip voor Stichting Steunfonds Bundung Vocational Training Institute.

Vraagstelling

De Stichting Steunfonds Bundung Vocational Trainings Institute zet zich in voor de ontwikkeling van het binnenland van Suriname. De stichting wil binnen een aantal jaar daar een klein binnenvaartschip hebben varen dat regulier vervoer (personen en goederen) gaat verzorgen van de binnenlanden richting de grote steden en andersom. Aan de studenten was de opdracht om, aan de hand van eisen en richtlijnen, na te denken over een mogelijk concept. Bij dit project is samengewerkt tussen ondermeer de Hogeschool Rotterdam, het Davinci College en Proeftuin Maritieme Innovatie.

Aanpak

De studenten zijn opgedeeld in drie groepen. Iedere groep is zelfstandig een eigen concept gaan opstellen. Eerst zijn de eisen en randvoorwaarden doorgenomen en een afbakening gemaakt van de doelstellingen. Aan de hand van o.a. deze gegevens zijn de studenten gaan brainstormen. Vervolgens zijn de studenten de verschillende aspecten van het bedachte concept uit gaan werken. Tussentijds zijn er contactmomenten geweest met de opdrachtgever waarin aanvullingen en feedback werd gegeven.

Resultaat

Na een semester hebben de drie groepen hun eigen concept gepresenteerd aan de opdrachtgever en andere betrokken partijen. De concepten (en dus adviezen) zijn tevens gedocumenteerd en overhandigd aan de opdrachtgever. Deze heeft de rapporten vervolgens doorgenomen en besloten hoe er vervolg gegeven zou worden aan het project. De studenten hebben het als zeer interessant en leerzaam ervaren om multidisciplinair samen te werken met verschillende partijen en zich tevens, zij het indirect, nuttig te maken voor ontwikkelingshulp.

Duurzaam

  Dit project is duurzaam.

Opleiding(en)

  • Werktuigbouwkunde
  • Logistics Engineering

Type

Project

Aan dit project werkten mee

Tom Bambach, Henri Driesse, Tim de Groot, Leonard Kooy, Thijs Kuik

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen