Menu Zoeken English

Project waterkunstwerken; Benthemplein

Gemeentewerken Rotterdam

Een waterplein (tijdelijke waterberging) ontwerpen in deelgemeente Rotterdam-Noord. Dit met het oog op de komende klimaatveranderingen en extremen.

Vraagstelling

Als adviesbureau een stedenbouwkundig en waterhuishoudkundig ontwerp maken van een waterplein, dit op de locatie Benthemplein in deelgemeente Rotterdam-Noord.

Aanpak

Door middel van tussenproducten zoals ruimtelijke, stakeholder en watersysteemanalyse, een programma van eisen en de offerte komen tot een aantrekkelijke eindpresentatie en een helder en duidelijk ontwerprapport. Het ontwerp is tot stand gekomen door verschillende visies van de projectleden samen te voegen en het plein is doorberekend.

Resultaat

Het resultaat van het project is een waterplein geintegreerd in het Benthemplein, dit mede door een hoge beleving van het water. Het waterplein is opgedeeld in 3 verschillende compartiementen, deze staan met elkaar in verbinding door duikers en zullen de piekbuien in het gebied opvangen om de riolering te ontlasten. Na de bui kan het water uit het waterplein worden gepompt om de volgende bui op te vangen. Dit alles is ook te zien in ons promotiefilmpje op Youtube, het kenmerk: waterplein Benthemplein.

Opleiding(en)

  • Watermanagement

Type

Project

Aan dit project werkten mee

Brian Hamelink

Downloads

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen